Pla d'Ordenació Urbanística Municipal: avanç de planejament

L’Ajuntament de la Secuita ha culminat la primera fase de la tramitació del nou POUM: l’Avanç de planejament. El dia 17 de març de 2014 el ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics, l’avanç del POUM i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, així com la delimitació dels àmbits de suspensió de llicències.

S’obre a partir d’ara un primer període d’exposició pública perquè tothom pugui presentar els seus suggeriments amb l’objectiu d’enriquir aquest document d’intencions.

El Programa de Participació Ciutadana aprovat el desembre de 2011 estableix un conjunt d’eines de consulta i interrelació perquè tots els ciutadans participin del procés, és a dir, que entre tots construïm el municipi del futur.

El POUM és l’instrument per repensar, ordenar els nostres pobles, el nostre territori, el medi que ens envolta, les infraestructures, els serveis… En definitiva, no s’ha de veure només com un pla urbanístic, sinó com allò que definirà el nostre marc de convivència, les relacions socials i el desenvolupament futur del municipi i els seus quatre pobles.

A continuació podeu consultar tots els documents de l’avanç del POUM així com les eines necessàries per contribuir al procés participatiu.

Eudald Roca i Gracia
Alcalde
Jordi Tasias i Sagarra
Regidor d’urbanisme

Continguts relacionats:
Calendari de les presentacions del POUM a la ciutadania
Programa de Participació Ciutadana: enquesta sobre el POUM


Aprovacions

Tots els documents d’aquesta llista són en format PDF i es poden obrir amb Adobe® Acrobat® Reader. Si no disposeu d’aquest programa al vostre ordinador, podeu descarregar-lo aquí.

Inici dels treballs del POUM. Edicte: edicte BOP inici treballs i PPC
Aprovació avanç del POUM. Edicte: edicte BOP avanç

Documentació avanç

Tots els documents d'aquesta llista són en format PDF i es poden obrir amb Adobe® Acrobat® Reader. Si no disposeu d'aquest programa al vostre ordinador, podeu descarregar-lo aquí.

Tornar amunt ↑