Enquesta sobre el POUM: Presentació

L’Ajuntament de la Secuita ha culminat la primera fase de la tramitació del nou POUM: l’Avanç de planejament. S’obre a partir d’ara, doncs, un primer període d’exposició pública perquè tothom pugui presentar els seus suggeriments amb l’objectiu d’enriquir aquest document d’intencions.

El Programa de Participació Ciutadana aprovat el desembre de 2011 estableix un conjunt d’eines de consulta i interrelació perquè tots els ciutadans participin del procés, és a dir, que entre tots construïm el municipi del futur.

Un d’aquests instruments és aquesta enquesta, anònima, que aportarà de ben segur molta informació per avaluar com és el nostre poble avui i com el volem per l’endemà.

El POUM és l’instrument per repensar, ordenar els nostres pobles, el nostre territori, el medi que ens envolta, les infraestructures, els serveis… En definitiva, no s’ha de veure només com un pla urbanístic, sinó com allò que definirà el nostre marc de convivència, les relacions socials i el desenvolupament futur del municipi i els seus quatre pobles.

Eudald Roca i Gracia
Alcalde
Jordi Tasias i Sagarra
Regidor d’urbanisme

INFORMACIÓ GENERAL

Us convidem a respondre aquesta enquesta, formulada dins el marc del procés de participació ciutadana endegat per a la tramitació del nou POUM.

L’enquesta és anònima i les dades són tractades a nivell únicament estadístic.

Per a formular els suggeriments i al·legacions propis de la tramitació del pla urbanístic cal utilitzar les vies convencionals. Aquesta enquesta no respon a cap d’aquests supòsits.

Qui pot contestar el qüestionari?
Totes les persones empadronades o no a la Secuita majors de 16 anys

Com?
Telemàticament, al web municipal www.lasecuitaajuntament.cat
O bé omplint el formulari en paper que trobareu a les oficines municipals o al mateix web

On puc portar el formulari en paper?
A l’Ajuntament (en horari d’oficina)
Per correu electrònic (aj.secuita@altanet.org)

Fins quan tinc temps?
Fins el 19 de maig de 2014

Informació al 977 61 14 54 i www.lasecuitaajuntament.cat

Tornar amunt ↑


Altres continguts en línia sobre el POUM: Pàgina principal d’Urbanisme