Pregó

Quatre, la revista de l'ajuntament de La Secuita
Ajuntament de La Secuita. Piscines municipals. Tarifes 2020.
Esports
Xerrades
Activitats culturals
Cursos

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana SUE 3 Carretera del Pont

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 16 de juliol de 2015, ha acordat aprovar definitivament el Pla de millora urbana del Sector SUE 3 carretera del Pont, urbanització Els Diumenges, de La Secuita, promogut per Comunitat de Propietaris Urbanització Els Diumenges i tramès per l’Ajuntament, tot incorporant d’ofici una prescripció en relació al nombre màxim d’habitatges.