Pregó

Quatre, la revista de l'ajuntament de La Secuita
Ajuntament de La Secuita. Piscines municipals. Tarifes 2020.
Esports
Xerrades
Activitats culturals
Cursos

Tauler d'anuncis

Desembre 2019

Contractació d’una persona per a la substitució d’una baixa a l’Ajuntament de la Secuita.

Desembre 2018

Convocatòria de proves per a la provisió d’una plaça de personal laboral interí i creació de borsa de treball

juny 2018

Ajuts socials i econòmics pel casal d’estiu 2018 

ABRIL-JULIOL 2017

Concurs oposició plaça conserge

4 DE MAIG DE 2017

NOVEMBRE DE 2016

12 D’AGOST DE 2015

4 D’AGOST DE 2015

12 DE JUNY DE 2015

16 DE MARÇ DE 2015

16 DE MARÇ DE 2015

1 DE JULIOL DE 2014