Pregó

Quatre, la revista de l'ajuntament de La Secuita

Cursos d'Estiu 2015

Fullet Centre de Dia de La Secuita 2022
Esports
Xerrades
Activitats culturals
Cursos

Regidors legislatura 2019-2023

 

Sr. Eudald Roca Gracia

Alcalde

Regidories no delegades (Hisenda, Personal i altres)


Sr. Marc Saperas Ruiz

Regidor delegat de Joventut, Festes i Esports


Sra. Ma. Loreto Martorell Mateu

Regidora delegada d’Ensenyament


Sr. Josep Ma. Mañé Mateu

Regidor delegat de Medi Ambient, Medi Rural, Turisme i Promoció Econòmica


Sra. Olga Masgoret Palau

Regidora delegada de Serveis Socials i Sanitat


Sr. Alfonso Sorribes Miró

Regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques


Sra. Ma. Teresa Cisa Castellví

Regidora delegada de Cultura, Difusió i Polítiques d’Igualtat


Sr. Juan José Claudio Escribano

Regidor delegat de Vies Públiques, Serveis i Equipaments i Noves Tecnologies